Image

DOBIS

Rodo

Szanowni Państwo,

w wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i ich pracowników (dalej łącznie jako „Klient”) jest  Dobis Sp. z o.o. z siedzibą w Trzcianie 165A, 36-071 Trzciana, NIP: 8133165359, REGON: 690723072 KRS: 0000019315 e-mail: inspektor.odo@dobis.com.pl;
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 3. realizacji procesu sprzedaży i wykonanie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
 4. realizacja procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 6. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Dane osobowe Klientów będą przekazywane wyłącznie firmom prowadzącym księgowość, firmom spedycyjnym oraz operatorom pocztowym, w przypadku gdy dostawa realizowana jest przez te podmioty.
 8. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
 9. realizacja procesu sprzedaży – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży,
 10. realizacja procesu reklamacji - 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji,
 11. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 12. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 13. Klient posiada prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 14. Klient posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.
 15. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 16. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam nawiązanie i utrzymywanie relacji handlowych.
 17. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

                                                                                                            

                                                                                          

                                                                                                                  Zarząd Firmy
Dobis Sp. z o. o.

 

 
 

Zapraszamy do współpracy

Szukasz produktów najwyższej jakości?
Skontaktuj się z nami już dziś...

Image

...oraz papierów do pieczenia, papierów pakowych, a także foremek i tacek aluminiowych.

Adres

DOBIS Sp. z o.o.
36-071 Trzciana 165 A, Polska
Kapitał początkowy: 1 255 020,00 zł

GPS

50.071433761813104, 21.84732767727177

Dane kontaktowe

tel: +48 (17) 85 14 902 do 905
fax: +48 (17) 851 50 10
e-mail: dobis@dobis.com.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek:
Od 7:30 do 15:30
© 2021 Dobis | Design by Studio Nexim