Polityka jakości

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dobrze zorganizowana Firma, chcąca odnosić sukcesy na rynku musi być konkurencyjna i mieć jasno wytyczone cele.

Dlatego też Nasza polityka jakości wynika bezpośrednio z wizji i misji Firmy

Wizja:

Stać się europejskim liderem w branży producentów opakowań papierniczych dla żywności

Misja:

Produkować bezpieczne dla ludzi i środowiska oraz spełniające wymagania klientów opakowania dla żywności

Aby to osiągać w naszej działalności kierujemy się następującymi zasadami:

  • dbamy o to aby oferowane przez nas opakowania spełniały wymagania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, wynikające z Globalnej Normy BRC dla wyrobów konsumpcyjnych, oraz przepisów prawnych państw gdzie są oferowane do sprzedaży
  • dbając o dobre relacje ze swoimi Klientami traktujemy każdego z nich w sposób indywidualny, a ciągła analiza ich potrzeb pozwala nam dostosować swoją ofertę handlową do ich wymagań
  • stale rozszerzamy asortyment oferowanych przez nas produktów i doskonalimy ich jakość,
  • współpracujemy wyłącznie z dostawcami gwarantującymi odpowiednią jakość dostarczanych surowców, a także przykładającymi dużą wagę do ekologicznych sposobów wytwarzania tych surowców
  • zatrudniamy wykwalifikowany i doświadczony personel, który wykonuje swoją pracę z zaangażowaniem oraz przestrzega obowiązujących Nas wymagań jakościowych i higienicznych,
  • ciągle inwestujemy w nowoczesne technologie produkcji i infrastrukturę do produkcji,
  • zarówno kierownictwo jak i pracownicy firmy są zaangażowania w spełnianie wymagań i systematyczne doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania opartego na wymaganiach zarówno Globalnej Normy BRC dla wyrobów konsumpcyjnych jak i normy PN-EN ISO 9001

                                                                                                                   Prezes Zarządu

Paweł Glazar

 

Trzciana, dnia 26.01.2017 r.