Paź 24, 2017

Przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

Termin składania ofert: 3.11.2017 r. do godz. 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1 – zapytanie ofertowe

2 – zał. nr 1 formularz oferty

3 – zał. nr 3 zestawienie potwierdzenia doświadczenia wykonawcy

4 – zał. nr 4 zestawienie potwierdzenia doświadczenia ekspertów

5 – zał. nr 5 oświadczenie osób wskazanych do realizacji usługi

6 – zał. nr 6 plan realizacji usługi

7 – zał. nr 7 oświadczenie o braku powiązań